Newsroom

News

PRM เทรดวันแรกราคาเหนือจอง 35 %
Back14 September 2017

นายชาญวิทย์ อนัคกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายสุทธิพัฒน์ เสรีรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดวาณิชธนกิจและธุรกิจตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ PRM เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการ สายงานการตลาด และ คุณรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งราคาหุ้น PRM เปิดทำการซื้อขายที่ราคา 10.80 บาท เพิ่มขึ้น 35% จากราคาจองซื้อที่ 8.00 บาท