Newsroom

News

บมจ.พริมา มารีน นำเสนอข้อมูล
Back01 September 2017

นายบวร วงศ์สินอุดม (กลาง) ประธานกรรมการ นายชาญวิทย์ อนัคกุล (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรืออย่างครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย รวมถึงให้บริการเรือขนส่งที่สนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการกองเรือของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเคมีเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมด้วย นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สาย Primary Distribution ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้แก่นักลงทุน เนื่องในโอกาสที่ PRM นำเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 650 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนกันยายนนี้